banlinhdanong1: Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn nhấn mạnh THỦ DÂM chính là "kẻ thù thầm lặng giết chết bản lĩnh của người đàn ông". Thủ dâm quá nhiều là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến Xuất Tinh Sớm, Yếu Sinh Lý, Rối loạn ... More »

Banlinhdanong1's Albums - All albums list

No (visible) albums yet!

Login

Login with your email and password or Sign up if you do not have an account yet.

E-mail / Username:

Password: Forgotten?